صدور پروانه ساخت برای ۱۸۰۲۱ واحد مسکونی تا اعطای تسهیلات نوسازی به ۳۵۶۶ واحد
مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

صدور پروانه ساخت برای ۱۸۰۲۱ واحد مسکونی تا اعطای تسهیلات نوسازی به ۳۵۶۶ واحد

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی در تشریح دستاوردهای مهم دولت شهید رئیسی گفت: دولت مردمی سیزدهم در حوزه بازآفرینی شهری استان آذربایجان شرقی دستاوردهای بسیار خوب و مهمی داشته است.

فرهنگی

اخبار سیاسی