استفاده از ظرفیت دیپلماسی ورزشی در راستای توسعه همکاری مشترک کشورها ضروری است
استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاحیه سی و ششمین دوره تور دوچرخه سواری ایران _ آذربایجان :

استفاده از ظرفیت دیپلماسی ورزشی در راستای توسعه همکاری مشترک کشورها ضروری است

 "ورزش" به‌عنوان یکی از فراگیرترین پدیده‌های جهان؛ بخش قابل‌توجهی از زندگی اجتماعی مردم را دربرگرفته و ازاین‌رو نقش مهمی در هویت‌سازی فردی، توسعه‌ی روابط انسانی و تحکیم انسجام اجتماعی دارد

فرهنگی

اخبار سیاسی