مردم شهر جدید سهند

در پی تخلفات و دستگیری های تعدادی از اعضای شورای شهر سهند مردم سهند از مسئولین خواستند تا شورای اسلامی این شهر را منحل کنند

فرهنگی

اخبار سیاسی